Folositi browser Google Chrome sau Firefox deoarece

Opera și Internet Explorer dau erori de funcționare și nu puteți asculta .

Audiție plăcută !

Sfânta Liturghie – Corul de strană al mănăstirii Bujoreni

01. Clopotele si toaca

02. Binecuvântarea

03. Ectenia mare

04. Psalmul 102

05. Antifonul I

06. Ectenie mică

07. Psalmul 145

08. Antifonul II

09. Ectenie mica

10.  Fericirile

11. Veniți să ne închinăm

12. Tropare

13. Doamne mântuiește pe cei binecredincioși

14. Sfinte Dumnezeule

15. Apostolul

16. Evanghelia

17. Ectenia întreită

18. Ectenia catehumenilor

19. Heruvic

20. Vohodul mare

21. Ca pe Împăratul

22. Ectenia cererilor

23. Crezul

24. Osana

25. Epicleza

26. Axion

27. Întâi pomenește

28. Ectenia darurilor sfințite

29. Muntele Athos

30. Împărăteasa mea

31. Cu frică de Dumnezeu